هزینه ها و شهریه ها

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 

توجه توجه:

 دانشگاه نیریست مورد تایید  وزارت علوم  در سال 2023-2024 می باشد.

 

 توجه توجه : شهریه  دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی برای دانشجویان ایرانی  Near East University  سال تحصیلی 2024-2023


هزینه خوابگاههای دانشگاه نیریست برای سال تحصیلی 2024-2023 کلیک کنید.


 متقاضیان ایرانی  مقاطع کارشناسی که از طریق این وب سایت برای پذیرش اقدام کنند  ، مشمول  تخفیف شهریه یا همان بورسیه 50 درصدی  خواهند شد.2024-2023

دانشکده

و رشته- زبان تحصیل

شهریه سالانه

با اعمال بورسیه

نام رشته به انگلیسی
دانشکده معماری   FACULTY OF  ARCHITECTURE
معماری  انگلیسی 3190 یورو سالانه Architecture
معماری ترکی 3190 یورو سالانه Architecture
معماری داخلی ترکی 3190 یورو سالانه Interior Architecture 
معماری داخلی انگلیسی 3190 یورو سالانه interior Architecture
معماری منظر انگلیسی 3190 یورو سالانه  Landscape Architecture
دانشکده علوم وهنر    
زبان و ادبیات انگلیسی 3190 یورو سالانه English Language and Literature
جغرافیا ترکی  3190 یورو سالانه  Geography*
تاریخ ترکی  3190 یورو سالانه  History*
ریاضیات انگلیسی 3190 یورو سالانه Mathematics
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک انگلیسی 3190 یورو سالانه Molecular Biology and Genetics
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک ترکی 3190 یورو سالانه  Molecular Biology and Genetics
روان شناسی ترکی  3190 یورو سالانه Psychology
روان شناسی انگلیسی 3190 یورو سالانه Psychology
ترجمه و تفسیر انگلیسی 3190 یورو سالانه Translation and Interpretation
تدریس زبان و ادبیات ترکی* 3190 یورو سالانه Turkish Language and Literature*

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

   
بانکداری و حسابداری انگلیسی 3190 یورو سالانه Banking and Accounting
بانکداری و امور مالی  انگلیسی 3190 یورو سالانه  Banking and Finance
بانکداری و امور مالی - ترکی 3190 یورو سالانه  Banking and Finance
مدیریت کسب و کار انگلیسی 3190 یورو سالانه Business Administration
مدیریت کسب و کار ترکی 3190 یورو سالانه Business Administration
سیستم های اطلاعات کامپیوتر انگلیسی 3190 یورو سالانه Computer Information Systems
سیستم های اطلاعات کامپیوتر ترکی 3190 یورو سالانه  Computer Information Systems
اقتصاد انگلیسی 3190 یورو سالانه Economics
اقتصاد - ترکی 3190 یورو سالانه Economics
روابط اتحادیه اروپا انگلیسی 3190 یورو سالانه European Union Relations
روابط اتحادیه اروپا - ترکی 3190 یورو سالانه  European Union Relations
مدیریت منابع انسانی انگلیسی 3190 یورو سالانه Human Resources Management
مدیریت منابع انسانی - ترکی 3190 یورو سالانه Human Resources Management
مدیریت حفاظت واطلاعات انگلیسی 3190 یورو سالانه  
روابط بین الملل انگلیسی 3190 یورو سالانه international Relations
روابط بین الملل - ترکی  3190 یورو سالانه international Relations
 مدیریت تجارت بین الملل انگلیسی 3190 یورو سالانه
International Business Administration
مدیریت تجارت بین الملل - ترکی  3190 یورو سالانه
International Business Administration
بیمه و علوم آماری - ترکی 3190 یورو سالانه
Insurance and Actuarial Sciences*
مدیریت دانش ترکی 3190 یورو سالانه
Knowledge Management *
بازاریابی انگلیسی 3190 یورو سالانه Marketing
بازاریابی - ترکی 3190 یورو سالانه Marketing
مدیریت سیستم های اطلاعات انگلیسی 3190 یورو سالانه Management Information Systems
مدیریت سیستم های اطلاعات - ترکی 3190 یورو سالانه Management Information Systems
علوم سیاسی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Political Science
علوم سیاسی - ترکی  3190 یورو سالانه
Political Science
مدیریت عمومی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Public Administration
مدیریت عمومی - ترکی 3190 یورو سالانه
Public Administration
دانشکده توریسیم و هتلداری   TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
توریسیم و هتلداری - انگلیسی 3190 یورو سالانه TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
توریسیم و هتلداری - ترکی 3190 یورو سالانه TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
آشپزی- ترکی 3190 یورو سالانه GASTRONOMY
آشپزی- انگلیسی 3190 یورو سالانه GASTRONOMY
دانشکده مهندسی    
هوش مصنوعی انگلیسی 3190 یورو سالانه Artificial Intelligence
مهندسی خودرو انگلیسی 3190 یورو سالانه
Automotive Engineering
مهندسی بیولوژیک انگلیسی 3190 یورو سالانه
Bio- Engineering
مهندسی پزشکی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Biomedical Engineering
مهندسی صنایع انگلیسی 3190 یورو سالانه  Industrial Engineering
مهندسی عمران انگلیسی 3190 یورو سالانه Civil Engineering
مهندسی عمران - ترکی 3190 یورو سالانه Civil Engineering
مهندسی کامپیوتر انگلیسی 3190 یورو سالانه
Computer Engineering
مهندسی کامپیوتر- ترکی  3190 یورو سالانه
Computer Engineering
مهندسی برق و الکترونیک انگلیسی 3190 یورو سالانه
Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الکترونیک - ترکی  3190 یورو سالانه 
Electrical and Electronic Engineering
مهندسی مواد غذایی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Food Engineering
مهندسی مواد غذایی - ترکی 3190 یورو سالانه
Food Engineering
مهندسی سیستم های اطلاعاتی 3190 یورو سالانه
Information Systems Engineering
مهندسی سیستم های اطلاعاتی- ترکی 3190 یورو سالانه
Information Systems Engineering
مهندسی مکانیک انگلیسی 3190 یورو سالانه
Mechanical Engineering
مهندسی مکانیک - ترکی 3190 یورو سالانه 
Mechanical Engineering
مهندسی مکاترونیک انگلیسی 3190 یورو سالانه
Mechatronics Engineering
مهندسی فناوری نانو مواد انگلیسی 3190 یورو سالانه
Material Sciences and Nanotechnology Engineering
مهندسی نفت و گاز طبیعی انگلیسی 3190 یورو سالانه Petroleum and Natural Gas Engineering
مهندسی نرم افزار انگلیسی 3190 یورو سالانه Software Engineering
مهندسی محیط زیست انگلیسی 3190 یورو سالانه
Environmental Engineering
دانشکده حقوق    
حقوق ترکی 3190 یورو سالانه Law
حقوق بین الملل انگلیسی  3190 یورو سالانه International Law
دانشکده پزشکی    
پزشکی ترکی 13480بدون بورس Medicine
پزشکی (انگلیسی) 13480بدون بورس Medicine
دانشکده داروسازی    
داروسازی انگلیسی فارم م- پنج ساله 4765 با بورس 50 درصدی M.Pharmacy
دانشکده دندانپزشکی    
دندانپزشکی انگلیسی 12430بدون بورس Dentistry
دندانپزشکی (به زبان ترکی) 10120بدون بورس Dentistry
دانشکده دامپزشکی    
دامپزشکی ترکی  4765 یورو سالانه
Veterinary Medicine
دامپزشکی انگلیسی 4765 یورو سالانه
Veterinary Medicine
دانشکده علوم بهداشت    
شنوایی سنجی انکلیسی 3190 یورو سالانه Audiology
شنوایی شناسی * ترکی 3190 یورو سالانه Audiology
رشد کودک ترکی 3190 یورو سالانه Child development
مدیریت اورژانسی و بحران انگلیسی 3190 یورو سالانه Emergency and Disaster Management*
سالمندی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Gerontology*
مدیریت بهداشت و درمان * ترکی 3190 یورو سالانه
Health Management*
مامایی ترکی 3190 یورو سالانه Midwifery
تغذیه و رژیم های غذایی(ترکی) 3190 یورو سالانه Nutrition and Dietetics
تغذیه و رژیم درمانی  انگلیسی 3190 یورو سالانه Nutrition and Dietetics
کار درمانی ترکی 3190 یورو سالانه
Occupational Therapy*
بهداشت حرفه ای و ایمنی * ترکی 3190 یورو سالانه
Occupational Health and Safety*
پرستاری ترکی 3190 یورو سالانه Nursing
پرستاری (انگلیسی) 3190 یورو سالانه Nursing
فیزیوتراپی (ترکی) 3190 یورو سالانه Physiotherapy and Rehabilitation*
فیزیوتراپی انگلیسی 3190 یورو سالانه Physiotherapy and Rehabilitation
گفتار درمانی ( ترکی) 3190 یورو سالانه
Speech  and Language Therapy*
خدمات اجتماعی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Social Work
دانشکده  آموزشی آتاتورک ------- ATATURK FACULTY OF EDUCATION
آموزش بزرگسالان ترکی 3190 یورو سالانه Adult Education Teaching*
آموزش هنر ترکی 3190 یورو سالانه Art Teaching*
آموزش تدریس * ترکی 3190 یورو سالانه Classroom Teaching*
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی *ترکی 3190 یورو سالانه Computer Education and Instructional Technology
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی انگلیسی  3190 یورو سالانه Computer Education and Instructional Technology
آموزش زبان انگلیسی 3190 یورو سالانه English Language Teaching
تدریس جغرافیا انگلیسی 3190 یورو سالانه Geography Teaching*
آموزش تاریخ*ترکی 3190 یورو سالانه History Teaching*
آموزش ریاضیات برای مدارس ابتدایی *ترکی 3190 یورو سالانه Mathematics Teaching for Elementary Schools*
آموزش ریاضیات* ترکی 3190 یورو سالانه Mathematics Teaching*
آموزش موسیقی* ترکی 3190 یورو سالانه Music Teaching*
آموزش فلسفه* ترکی 3190 یورو سالانه Philosophy Teaching*
آموزش پیش دبستانی* ترکی 3190 یورو سالانه Pre-School Teaching
روانشناسی مشاوره و راهنمایی* ترکی 3190 یورو سالانه Psychological Councelling and Guidance*
روانشناسی مشاوره  انگلیسی 3190 یورو سالانه Psychological Councelling and Guidance
تاریخ آموزش دین و آموزش اخلاق * ترکی 3190 یورو سالانه  Religious History and Ethics Education Teaching*
آموزش علوم تجربی* ترکی 3190 یورو سالانه Science Teaching
آموزش  علوم تجربی انگلیسی 3190 یورو سالانه Science Teaching
آموزش علوم اجتماعی* ترکی 3190 یورو سالانه Social Sciences Teaching*
آموزش ویژه انگلیسی 3190 یورو سالانه  Special Education
آموزش معلولین ذهنی* ترکی 3190 یورو سالانه Teaching Program for the Mentally Disadvantaged*
آموزش طراحی تکنولوژی ترکی 3190 یورو سالانه Technology Design Teaching*
آموزش زبان و ادبیات ترکی* 3190  یورو سالانه Turkish Language Teaching*
دانشکده تربیت بدنی و ورزش   PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
تربیت بدنی و آموزش ورزش- ترکی 3190  یورو سالانه Physical Education and Sports Teaching
تربیت بدنی و آموزش ورزش - انگلیسی 3190  یورو سالانه Physical Education and Sports Teaching
مدیریت ورزشی- ترکی 3190  یورو سالانه Sports Management
مدیریت ورزشی - انگلیسی 3190  یورو سالانه Sports Management
تفریح -ترکی  3190  یورو سالانه Recreation
تفریح - انگلیسی 3190  یورو سالانه Recreation
آموزش مربیگری -ترکی 3190  یورو سالانه Coaching Education
آموزش مربیگری -انگلیسی 3190  یورو سالانه Coaching Education
دانشکده ارتباطات    
روزنامه نگاری انگلیسی 3190 یورو سالانه Journalism
کارتون و انیمیشن * ترکی 3190 یورو سالانه
Cartoons and Animation*
روابط عمومی و تبلیغات انگلیسی 3190 یورو سالانه
Public Relations and Advertising
فیلم سازی و صدا و سیما انگلیسی 3190 یورو سالانه
Film-Making and Broadcasting
طراحی و ارتباطات بصری  ترکی 3190  یورو سالانه Visual Communication and Design*
رادیو، تلویزیون و سینما * ترکی 3190 یورو سالانه
Radio, Tv and Cinema*
دانشکده الهیات    FACULTY OF THEOLOGY
مطالعات الهیات * ترکی 3190 یورو سالانه
Theology Studies*
دانشکده هنرهای زیبای    
طراحی گرافیک * ترکی 3190 یورو سالانه
Graphic Design*
هنرهای تجسمی * ترکی 3190 یورو سالانه
Plastic Arts*
رشته های (فوق دیپلم)    
حسابداری ترکی  3190 یورو سالانه
Accounting and Taxation
حسابداری انگلیسی 3190 یورو سالانه
Accounting and Taxation
بیهوشی * ترکی 3190 یورو سالانه
Anasthesia*
انرژی های جایگزین و منابع فناوری * ترکی 3190 یورو سالانه
Alternative Energy and Sources Technology*
مترجمی زبان انگلیسی 3190 یورو سالانه
Applied English Translation
مرمت معماری * ترکی 3190 یورو سالانه
Architectural Restoration*
تکنسین شنوایی سنجی( انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Audiometry Technician
تکنسین شنوایی سنجی*ترکی 3190 یورو سالانه
Audiometry Technician
فن آوری خودرو ترکی 3190 یورو سالانه Automotive Technologies*
بانکداری و بیمه  انگلیسی 3190 یورو سالانه
Banking and Insurance
فناوری دستگاه بیولوژیک * ترکی 3190 یورو سالانه
Biomedical Device Technology*
تکنولوژی ساخت و ساز * ترکی 3190 یورو سالانه
Construction Technology
مراقبت از سالمندان* ترکی 3190 یورو سالانه
Elderly Care*
برنامه نویسی کامپیوتر(انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Computer Programming
برنامه نویسی کامپیوتر ترکی 3190 یورو سالانه Computer programming
فناوری و برنامه نویسی کامپیوتر* ترکی 3190 یورو سالانه
Computer Technology and Programming*
 نقشه کشی  ساختمان  * ترکی 3190 یورو سالانه
Construction and Technical Drawing Technologies*
هنرهای آشپزی * ترکی 3190 یورو سالانه
Culinary Arts*
تکنسین دیالیز(ترکی ) 3190 یورو سالانه
Dialysis Technician
تکنسین دیالیز انگلیسی 3190یورو سالانه Dialysis Technician
فناوری الکتریکی و الکترونیکی ترکی 3190 یورو سالانه
Electrical and Electronic Technologies*
تکنسین اعصاب و فیزیولوژی انگلیسی 3190 یورو سالانه
Electro-neurophysiology Technician*
فن آوری الکترونیکی (ترکی) 3190 یورو سالانه
Electronic Technologies
فن آوری الکترونیکی انگلیسی  3190 یورو سالانه Electronic Technologies

اورژانس و کمک های اولیه ( انگلیسی)*

3190 یورو سالانه
First And Emergency Assistance Technique
اورژانس و کمکهای اولیه ترکی 3190 یورو سالانه First And Emergency Assistance Technique
فیلمسازی انگلیسی 3190 یورو سالانه Filmmaking
تجارت خارجی ترکی 3190 یورو سالانه
Foreign Trade*
طراحی گرافیک ترکی 3190 یورو سالانه
Graphic Design*
آرایشگاه و مراقبت از زیبایی * ترکی 3190 یورو سالانه Hairdressing and Beauty Care*
تکنسین آزمایشگاه دامپزشکی ترکی 3190 یورو سالانه
Laboratorian and Veterinary Health Technician*
اسناد پزشکی و منشیگری  ترکی  3190 یورو سالانه
Medical Documentation and Secretarial
اسناد پزشکی و منشیگری  انگلیسی 3190 یورو سالانه Medical Documentation and Secretarial
تکنولوژی تصویربرداری پزشکی (ترکی ) 3190 یورو سالانه
Medical Imaging Technology
تکنولوژی تصویربرداری پزشکی (انگلیسی ) 3190 یورو سالانه Medical Imaging Technology
تکنسین آزمایشگاه پزشکی ترکی 3190 یورو سالانه Medical Laboratory Technician
تکنسین مامایی ترکی 3190 یورو سالانه
Midwifery Technician*
تکنسین دهان و دندان ترکی  3190 یورو سالانه
Mouth and Dental Support Personnel
تکنسین دهان و دندان انگلیسی 3190 یورو سالانه Mouth and Dental Support Personnel
بهداشت و ایمنی شغلی  ترکی 3190 یورو سالانه
Occuptional Health and Safety*
اتاق عمل ترکی  3190 یورو سالانه
Operating Room Practice*
اتاق عمل انگلیسی 3190 یورو سالانه Operating Room Practice
بینایی سنجی ترکی 3190 یورو سالانه
Opticianry*
تکنسین ارتوپدی و  پروتز  ترکی 3190 یورو سالانه
Orthopedic Prosthesis Orthosis Technician*
تکنسین آزمایشگاه و آسیب شناسی ترکی 3190 یورو سالانه
Pathology Laboratory Technician*
خدمات دارویی ترکی 3190 یورو سالانه
Pharmaceutical Services*
تکنیک های پرفیوژن ترکی 3190 یورو سالانه
Perfusion Techniques*
عکاسی و فیلم برداری انگلیسی 3190 یورو سالانه
Photography and cameraman*
تکنسین فیزیوتراپی ترکی 3190 یورو سالانه
Physiotherapy Technician*
فناوری رادیو تلویزیون ترکی 3190 یورو سالانه
Radio Television Technology*
تکنسین رادیو تراپی ترکی 3190 یورو سالانه
Radiotherapy Technician*
مدیریت گردشگری انگلیسی 3190 یورو سالانه
Tourism and Management
ارتباط تصویری ترکی 3190 یورو سالانه
Visual Communication*
     

* آموزش فقط به  زبان ترکی استانبولی

 به تمامی شهریه ها مبالغ زیر اضافه گردیده است.

شهریه سالانه  شامل 5٪ مالیات بر ارزش افزوده،

105 یورو  هزینه ثبت نام (پرداخت تنها یک بار)،که در هزینه های بالا اعمال نگردیده چون یکبار اخذ می گردد.

200  یورو سالانه هزینه فعالیت های اجتماعی و

 50 یورو بیمه بهداشت و درمان 

شهریه ها به صورت ترمی قابل پرداخت می باشد یعنی نصف مبالغ فوق هر ترم دریافت میگردد.

بغیر از ترم اول سایر ترم ها تمامی شهریه ها به صورت اقساطی  هر ترم چهار قسط  قابل پرداخت هست.


ضمنا دوره کوتاه مدت تابستان برای دوره های آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان ترکی و غیره وجود دارد که شهریه هر دوره 1100 یورو می باشد.


هزینه تحصیل مقطع کارشناسی ارشد 2024-2023

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه هر ترم 1255 یورو با اعمال 25% بورسیه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

افرادی که دروس پیش نیاز داشته باشند به ازای هر درس 367 یورو پرداخت میکنند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


PhD هزینه مقطع دکترا 

دانشکده تحصیلات تکمیلی :

دانشکده علوم پزشکی کاربردی ، دانشکده علوم بهداشتی ، دانشکده پرستاری دانشکده علوم ورزشی

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم هشتم به ازای هر ترم 1510  یورو

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم هشتم به ازای هر ترم 835 یورو

افرادی که دروس پیش نیاز داشته باشند به ازای هر درس 450 یورو پرداخت میکنند.

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


هزینه تحصیلی مقطع دکترای پزشکی  Medicine Ph.D

   پزشکی  (PhD)

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم هشتم به ازای هر ترم 2377 یورو

شهریه از ترم هشتم به بعد به ازای هر ترم  1350 یورو

افرادی که دروس پیش نیاز داشته باشند به ازای هر درس 450 یورو پرداخت میکنند.

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


 هزینه رشته داروسازی   و دکترای دامپزشکی در مقطع دکترا  Veterinary Medicine  and Pharmacy Ph.D

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم هشتم به ازای هر ترم 2219 یورو 

شهریه از ترم هشتم به بعد به ازای هر ترم  1250 یورو

افرادی که دروس پیش نیاز داشته باشند به ازای هر درس 450 یورو پرداخت میکنند.

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم 1250 یورو 

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


هزینه تخصص دندانپزشکی Dentistry

دندانپزشکی (تخصص)

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم هشتم به ازای هر ترم 2219 یورو 

شهریه از ترم هشتم به بعد به ازای هر ترم  1250 یورو

افرادی که دروس پیش نیاز داشته باشند به ازای هر درس 450 یورو پرداخت میکنند.

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم 1250 یورو 

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

نام دانشکده  و  رشته - زبان تحصیل نام رشته به انگلیسی مقطع ارشد مقطع دکترا زبان تحصیل

دانشكده تكميلی علوم كاربردی

GRADUATE SCHOOL OF APPLIED SCIENCES      
معماری انگلیسی Architecture English
معماری ترکی *Architecture Turkish
مهندسی هوش مصنوعی انگلیسی Artificial Intelligence Engineering   English
مهندسی پزشکی انگلیسی Biomedical Engineering English
بلاک چین و ارز دیجیتال انگلیسی Blockchain and Digital Currency   English
شیمی انگلیسی Chemistry   English
مهندسی عمران انگلیسی Civil Engineering English
مهندسی کامپیوتر انگلیسی Computer Engineering English
سیستم های اطلاعات کامپیوتری انگلیسی Computer Information Systems English
مدیریت ساخت و ساز و استراتژی ها انگلیسی Construction Management and Strategies   English
مهندسی برق و الکترونیک انگلیسی Electrical and Electronic Engineering English
 مهندسی محیط زیست و علوم انگلیسی Environmental Sciences and Engineering   English
مهندسی مواد غذایی انگلیسی Food Engineering   English
معماری داخلی انگلیسی Interior Architecture English
مهندسی سیستم های اطلاعات انگلیسی Information Systems Engineering   English
معماری منظر انگلیسی Landscape Architecture   English
ریاضی انگلیسی Mathematics English
مهندسی مکانیک انگلیسی Mechanical Engineering English
مهندسی مکاترونیک انگلیسی Mechatronics Engineering   English
مهندسی نفت و گاز انگلیسی Petroleum and Natural Gas Engineering English
مهندسی فیزیک انگلیسی Physics Engineering English
مهندسی نرم افزار انگلیسی Software Engineering   English

مدرسه تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی 

 GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES      
زبان عربی و بلاغت - عربی Arabic Language and Rhetoric   Arabic
زبان عربی و بلاغت - ترکی *Arabic Language and Rhetoric   Turkish
هنر و طراحی ترکی *Art and Design Turkish
بانکداری و حسابداری انگلیسی Banking and Accounting   English
بانکداری و حسابداری- عربی Banking and Accounting   Arabic
بانکداری و مالی- انگلیسی Banking and Finance English
بانکداری و مالی- عربی Banking and Finance Arabic
بانکداری و مالی -عربی Banking and Finance   Kingdom of Saudi Arabia
مدیریت بازرگانی انگلیسی Business Administration English
مدیریت بازرگانی - عربی Business Administration Arabic
مدیریت بازرگانی - عربی Business Administration   Kingdom of Saudi Arabia
روانشناسی بالینی- ترکی Clinical Psychology   Turkish
دراماتورژی - ترکی Dramaturgy   Turkish
اقتصاد انگلیسی Economics English
اقتصاد- عربی Economics Arabic
زبان و ادبیات انگلیسی English Language and Literature   English
روابط اتحادیه اروپا انگلیسی European Union Relations   English
روابط اتحادیه اروپا عربی European Union Relations   Arabic
هنرهای زیبا و طراحی - ترکی Fine Arts and Design   Turkish
روانشناسی عمومی انگلیسی General Psychology English
روانشناسی عمومی ترکی General Psychology Turkish
روانشناسی عمومی عربی General Psychology   Arabic
مدیریت منابع انسانی ترکی Human Resource Management   Turkish
نوآوری و مدیریت دانش انگلیسی Innovation and Knowledge Management English
تجارت بین الملل انگلیسی International Business   English
حقوق بین الملل انگلیسی International Law  English
روابط بین الملل انگلیسی International Relations   English
روابط بین الملل عربی International Relations   Arabic
حقوق دریایی ترکی Maritime Law   Turkish
بازاریابی انگلیسی Marketing   English
مطالعات رسانه و ارتباطات ترکی Media and Communication Studies Turkish
حقوق خصوصی ترکی Private Law Turkish
حقوق خصوصی عربی Private Law   Arabic
حقوق عمومی ترکی Public Law Turkish
حقوق عمومی عربی Public Law Arabic
مطالعات امنیتی ترکی Security Studies   Turkish
مطالعات امنیتی عربی Security Studies   Arabic
علوم سیاسی انگلیسی Political Sciences   English
علوم سیاسی و روابط بین الملل انگلیسی Political Sciences and International Relations   English
علوم سیاسی و روابط بین الملل عربی Political Sciences and International Relations   Arabic
مدیریت گردشگری انگلیسی Tourism Management   English
مدیریت گردشگری ترکی Tourism Management   Turkish
زبان و ادبیات ترکی- ترکی Turkish Language and Literature   Turkish

دانشکده تحصیلات علوم بهداشت

GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

     
ریشه دندان - ترکی Endodontics   Turkish
رادیولوژی دهان و فک و صورت- ترکی Oral and Maxillofacial Radiology   Turkish
جراحی فک و صورت - ترکی Oral Maxillofacial Surgery   Turkish
ارتودنسی- ترکی Orthodontics   Turkish
دندانپزشکی اطفال- ترکی Pedodontics   Turkish
پریودنتولوژی- ترکی Periodontology   Turkish
پروتز دندانپزشکی - ترکی Prosthodontics   Turkish
دندانپزشکی ترمیمی - ترکی Restorative Dentistry   Turkish
دانشکده داروسازی FACULTY OF PHARMACY      
شیمی تجزیه انگلیسی Analytical Chemistry English
شیمی تجزیه ترکی Analytical Chemistry Turkish
بیوشیمی انگلیسی Biochemistry English
بیوشیمی ترکی Biochemistry Turkish
داروسازی بالینی انگلیسی Clinical Pharmacy English
داروسازی بالینی ترکی Clinical Pharmacy Turkish
گیاه شناسی دارویی انگلیسی Pharmaceutical Botany English
گیاه شناسی دارویی ترکی Pharmaceutical Botany Turkish
فارماکوگنوزی انگلیسی Pharmacognosy English
فارماکوگنوزی ترکی Pharmacognosy Turkish
فارماکولوژی انگلیسی Pharmacology English
فارماکولوژی ترکی Pharmacology Turkish
فارماکوتراپی انگلیسی Phytotherapy English
فارماکوتراپی ترکی Phytotherapy Turkish
توکسیکولوژی( سم شناسی) انگلیسی Toxicology English
توکسیکولوژی(سم شناسی) ترکی Toxicology Turkish
دانشکده پزشکی Faculty of Medicine      
شنوایی سنجی ترکی Audiology   Turkish
آلرژی و ایمونولوژی انگلیسی Allergy and Immunology   English
آناتومی انگلیسی Anatomy   English
آناتومی ترکی Anatomy Turkish
آمار زیستی انگلیسی Biostatistics English
آمار زیستی ترکی Biostatistics Turkish
بافت شناسی و جنین شناسی انگلیسی Histology & Embryology   English
بافت شناسی و جنین شناسی ترکی Histology & Embryology Turkish
بهداشت و ایمنی شغلی ترکی Occupational Health and Safety   Turkish
بیوشیمی پزشکی انگلیسی Medical Biochemistry English
زیست شناسی پزشکی و ژنتیک انگلیسی Medical Biology and Genetics English
بیوتکنولوژی پزشکی ترکی Medical Biotechnology   Turkish
میکروبیولوژی پزشکی و میکروبیولوژی بالینی انگلیسی Medical Microbiology and Clinical Microbiology English
پزشکی مولکولی انگلیسی Molecular Medicine English
فیزیولوژی ترکی Physiology   Turkish
دانشکده پرستاری Faculty of Nursing      
بهداشت کودک و پرستاری کودکان ترکی Child Health and Pediatric Nursing   Turkish
مبانی پرستاری و مدیریت پرستاری ترکی Fundamentals of Nursing and Nursing Administration   Turkish
پرستاری داخلی ترکی Internal Medicine Nursing   Turkish
پرستاری انگلیسی Nursing English
پرستاری ترکی Nursing Turkish
پرستاری زنان و زایمان ترکی Obstetric and Gynecology Nursing   Turkish
پرستاری بهداشت عمومی انگلیسی Public Health Nursing   English
پرستاری جراحی ترکی Surgical Nursing   Turkish
دانشکده علوم بهداشت FACULTY OF HEALTH SCIENCES      
مدیریت انیستیتو بهداشتی ترکی Health Institutions Administration Turkish
مامایی ترکی Midwifery   Turkish
تغذیه و رژیم درمانی ترکی Nutrition and Dietetics Turkish
فیزیوتراپی و توانبخشی ترکی Physiotherapy and Rehabilitation Turkish
دانشکده دامپزشکی FACULTY OF VETERINARY MEDICINE      
تغذیه حیوانات و بیماری های تغذیه ای انگلیسی Animal Nutrition and Nutritional Diseases   English
دانشکده جراحی انگلیسی Department of Surgery English
بهداشت و فناوری مواد غذایی انگلیسی Food Hygiene and Technology   English
مامایی و زنان انگلیسی Obstetrics and Gynecology   English
میکروبیولوژی دامپزشکی انگلیسی Veterinary Microbiology   English
دامپزشکی داخلی انگلیسی Veterinary Internal Medicine   English
زوتکنیک انگلیسی Zootechnique   English
زوتکنیک ترکی Zootechnique Turkish
دانشکده تربیت بدنی و ورزش SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS      
تربیت بدنی و ورزش ترکی Physical Education and Sports Turkish
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم تعلیم و تربیت
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION SCIENCES
     
تاریخ هنر ترکی Art History   Turkish
آموزش هنر و صنایع دستی ترکی Arts and Crafts Teaching   Turkish
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی انگلیسی Computer Education and Instructional Technology English
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی ترکی Computer Education and Instructional Technology Turkish
آموزش نمایش  خلاقانه ترکی Creative Drama in Education   Turkish
نظارت مدیریت آموزشی انگلیسی Educational Administration Supervision   English
نظارت مدیریت آموزشی ترکی Educational Administration Supervision   Turkish
مدیریت آموزشی نظارت اقتصاد و برنامه ریزی انگلیسی Educational Administration Supervision Economics and Planning   English
مدیریت آموزشی نظارت اقتصاد و برنامه ریزی ترکی Educational Administration Supervision Economics and Planning   Turkish
آموزش برنامه درسی  انگلیسی Curriculum and Instruction   English
آموزش برنامه درسی ترکی Curriculum and Instruction   Turkish
 تدریس زبان انگلیسی- انگلیسی English Language Teaching   English
آموزش زبان انگلیسی- انگلیسی
English Language Educatio
  English
آموزش کارآفرینی و رهبری انگلیسی Entrepreneurship and Leadership in Education   English
آموزش کارآفرینی و رهبری ترکی Entrepreneurship and Leadership in Education   Turkish
مدیریت و آموزش محیط زیست انگلیسی Environmental Education and Management English
مدیریت و آموزش محیط زیست ترکی Environmental Education and Management Turkish
آموزش فولکلور ترکی Folklore Education   Turkish
آموزش جغرافی ترکی Geography Education   Turkish
روانشناسی راهنمایی و مشاوره انگلیسی Guidance and Psychological Counselling English
روانشناسی راهنمایی و مشاوره ترکی Guidance and Psychological Counselling Turkish
آموزش تاریخ ترکی History Education Turkish
آموزش توسعه منابع انسانی انگلیسی Human Resources Development in Education   English
آموزش توسعه منابع انسانی ترکی Human Resources Development in Education   Turkish
آموزش ریاضی ترکی Mathematics Education   Turkish
آموزش سنجش و ارزشیابی  ترکی Measurement and Evaluation in Education   Turkish
آموزش موسیقی ترکی Music Education Turkish
علوم اعصاب انگلیسی Neurosciences   English
علوم اعصاب ترکی Neurosciences   Turkish
دیرینه نگاری و آرشیو عثمانی ترکی Ottoman Paleography and Archiving   Turkish
آموزش پیش دبستانی انگلیسی Preschool Education   English
آموزش پیش دبستانی ترکی Preschool Education Turkish
آموزش ویژه انگلیسی Special Education English
آموزش ویژه ترکی Special Education Turkish
آموزش علوم ترکی Science Teaching   Turkish
مطالعات امنیتی ترکی Security Studies   Turkish
آموزش ترکی - ترکی Turkish Education   Turkish
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم جنایی GRADUATE SCHOOL OF CRIMINAL SCIENCES      
روانشناسی جنایی ترکی Criminal Psychology   Turkish
شیمی جنایی و سم شناسی ترکی Criminal Chemistry and Toxicology   Turkish
         

 

هزینه خوابگاههای دانشگاه نیریست برای سال تحصیلی 2024-2023 کلیک کنید.

  

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com

تماس تلگرام، واتس آپ  :

دکتر سهیل ذبیحی

00905346190157

0098-914-538-1445

00905338382750