هزینه هاوشهریه ها

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 توجه توجه : تخفیف ویژه 40% درصدی  دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی برای دانشجویان ایرانی  Near East University  سال تحصیلی 2023-2022


توجه : این تخفیف برای کل دوره تحصیلی می باشد.


دندانپزشکی  و پزشکی 40 درصد و داروسازی 70 درصد ، سایر رشته ها تا 50 درصد

 


 شهریه قابل پرداخت با بورس  :


پزشکی ( انگلیسی- ترکی ) با اعمال تخفیف ویژه  سالانه 8188 یورو  هر ترم 4094  یورو 


دندانپزشکی انگلیسی ، با تخفیف ویژه سالانه 7558  یورو هر ترم 3779  یورو 


داروسازی با تخفیف 70 درصدی ، سالانه 3862 یورو هر ترم 1931  یورو 


 


 متقاضیان ایرانی  مقاطع کارشناسی که از طریق این وب سایت برای پذیرش اقدام کنند  ، مشمول  تخفیف شهریه یا همان بورسیه 50 درصدی و 40 درصدی خواهند شد.2023-2022

دانشکده

و رشته

شهریه سالانه

با اعمال بورسیه

نام رشته به انگلیسی
دانشکده معماری   FACULTY OF  ARCHITECTURE
معماری  انگلیسی 3190 یورو سالانه Architecture
معماری  3190 یورو سالانه Architecture
معماری داخلی ترکی 3190 یورو سالانه Interior Architecture 
معماری داخلی انگلیسی 3190 یورو سالانه interior Architecture
معماری منظر 3190 یورو سالانه  Landscape Architecture
دانشکده علوم وهنر    
زبان و ادبیات انگلیسی 3190 یورو سالانه English Language and Literature
جغرافیا ترکی  3190 یورو سالانه  Geography*
تاریخ ترکی  3190 یورو سالانه  History*
ریاضیات 3190 یورو سالانه Mathematics
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 3190 یورو سالانه Molecular Biology and Genetics
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک ترکی 3190 یورو سالانه  Molecular Biology and Genetics
روان شناسی ترکی  3190 یورو سالانه Psychology
روان شناسی انگلیسی 3190 یورو سالانه Psychology
ترجمه و تفسیر 3190 یورو سالانه Translation and Interpretation
تدریس زبان و ادبیات ترکی* 3190 یورو سالانه Turkish Language and Literature*

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

   
بانکداری و حسابداری 3190 یورو سالانه Banking and Accounting
بانکداری و امور مالی  3190 یورو سالانه  Banking and Finance
بانکداری و امور مالی - ترکی 3190 یورو سالانه  Banking and Finance
مدیریت کسب و کار 3190 یورو سالانه Business Administration
مدیریت کسب و کار ترکی 3190 یورو سالانه Business Administration
سیستم های اطلاعات کامپیوتر 3190 یورو سالانه Computer Information Systems
سیستم های اطلاعات کامپیوتر ترکی 3190 یورو سالانه  Computer Information Systems
اقتصاد 3190 یورو سالانه Economics
اقتصاد - ترکی 3190 یورو سالانه Economics
روابط اتحادیه اروپا 3190 یورو سالانه European Union Relations
روابط اتحادیه اروپا - ترکی 3190 یورو سالانه  European Union Relations
مدیریت منابع انسانی 3190 یورو سالانه Human Resources Management
مدیریت منابع انسانی - ترکی 3190 یورو سالانه Human Resources Management
مدیریت حفاظت واطلاعات 3190 یورو سالانه  
روابط بین الملل 3190 یورو سالانه international Relations
روابط بین الملل - ترکی  3190 یورو سالانه international Relations
 مدیریت تجارت بین الملل 3190 یورو سالانه
International Business Administration
مدیریت تجارت بین الملل - ترکی  3190 یورو سالانه
International Business Administration
بیمه و علوم آماری - ترکی 3190 یورو سالانه
Insurance and Actuarial Sciences*
مدیریت دانش 3190 یورو سالانه
Knowledge Management *
بازاریابی 3190 یورو سالانه Marketing
بازاریابی - ترکی 3190 یورو سالانه Marketing
مدیریت سیستم های اطلاعات 3190 یورو سالانه Management Information Systems
مدیریت سیستم های اطلاعات - ترکی 3190 یورو سالانه Management Information Systems
علوم سیاسی 3190 یورو سالانه
Political Science
علوم سیاسی - ترکی  3190 یورو سالانه
Political Science
مدیریت عمومی 3190 یورو سالانه
Public Administration
مدیریت عمومی - ترکی 3190 یورو سالانه
Public Administration
دانشکده مهندسی    
هوش مصنوعی 3190 یورو سالانه Artificial Intelligence
مهندسی خودرو 3190 یورو سالانه
Automotive Engineering
مهندسی خودرو - ترکی 3190 یورو سالانه 
Automotive Engineering
مهندسی بیولوژیک 3190 یورو سالانه
Bio- Engineering
مهندسی پزشکی 3190 یورو سالانه
Biomedical Engineering
مهندسی صنایع  3190 یورو سالانه  Industrial Engineering
مهندسی عمران 3190 یورو سالانه Civil Engineering
مهندسی عمران - ترکی 3190 یورو سالانه Civil Engineering
مهندسی کامپیوتر 3190 یورو سالانه
Computer Engineering
مهندسی کامپیوتر- ترکی  3190 یورو سالانه
Computer Engineering
مهندسی برق و الکترونیک 3190 یورو سالانه
Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الکترونیک - ترکی  3190 یورو سالانه 
Electrical and Electronic Engineering
مهندسی مواد غذایی 3190 یورو سالانه
Food Engineering
مهندسی مواد غذایی - ترکی 3190 یورو سالانه
Food Engineering
مهندسی سیستم های اطلاعاتی 3190 یورو سالانه
Information Systems Engineering
مهندسی سیستم های اطلاعاتی- ترکی 3190 یورو سالانه
Information Systems Engineering
مهندسی مکانیک 3190 یورو سالانه
Mechanical Engineering
مهندسی مکانیک - ترکی 3190 یورو سالانه 
Mechanical Engineering
مهندسی مکاترونیک 3190 یورو سالانه
Mechatronics Engineering
مهندسی فناوری نانو مواد 3190 یورو سالانه
Material Sciences and Nanotechnology Engineering
مهندسی نفت و گاز طبیعی 3190 یورو سالانه Petroleum and Natural Gas Engineering
مهندسی نرم افزار 3190 یورو سالانه Software Engineering
مهندسی محیط زیست 3190 یورو سالانه
Environmental Engineering
دانشکده حقوق    
حقوق ترکی 3190 یورو سالانه Law
حقوق بین الملل انگلیسی  3190 یورو سالانه International Law
دانشکده پزشکی    
پزشکی 13480بدون بورس Medicine
پزشکی (انگلیسی- ترکی) 8188 یورو با بورس 40 درصد  Medicine
دانشکده داروسازی    
داروسازی 4765 با بورس 50 درصدی Pharmacy
داروسازی  3862 یورو  با بورس 70 درصدی Pharmacy
دانشکده دندانپزشکی    
دندانپزشکی انگلیسی 12430بدون بورس Dentistry
دندانپزشکی انگلیسی 7558  یورو با بورس 40% Dentistry
دندانپزشکی (به زبان ترکی) 10120بدون بورس Dentistry
دندانپزشکی ترکی 7558 یورو سالانه با بورس  Dentistry
دانشکده دامپزشکی    
دامپزشکی ترکی  4765 یورو سالانه
Veterinary Medicine
دامپزشکی انگلیسی 4765 یورو سالانه
Veterinary Medicine
دانشکده علوم بهداشت    
شنوایی سنجی انکلیسی 3190 یورو سالانه Audiology
شنوایی شناسی * ترکی 3190 یورو سالانه Audiology
رشد کودک ترکی 3190 یورو سالانه Child development
مدیریت اورژانسی و بحران 3190 یورو سالانه Emergency and Disaster Management*
سالمندی  3190 یورو سالانه
Gerontology*
مدیریت بهداشت و درمان * 3190 یورو سالانه
Health Management*
مامایی ترکی 3190 یورو سالانه Midwifery
تغذیه و رژیم های غذایی(ترکی) 3190 یورو سالانه Nutrition and Dietetics
تغذیه و رژیم درمانی  انگلیسی 3190 یورو سالانه Nutrition and Dietetics
کار درمانی ترکی 3190 یورو سالانه
Occupational Therapy*
بهداشت حرفه ای و ایمنی * 3190 یورو سالانه
Occupational Health and Safety*
پرستاری 3190 یورو سالانه Nursing
پرستاری (انگلیسی) 3190 یورو سالانه Nursing
فیزیوتراپی (ترکی) 3190 یورو سالانه Physiotherapy and Rehabilitation*
فیزیوتراپی انگلیسی 3190 یورو سالانه Physiotherapy and Rehabilitation
گفتار درمانی ( ترکی) 3190 یورو سالانه
Speech  and Language Therapy*
خدمات اجتماعی  3190 یورو سالانه
Social Work
دانشکده  آموزشی آتاتورک ------- ATATURK FACULTY OF EDUCATION
آموزش بزرگسالان ترکی 3190 یورو سالانه Adult Education Teaching*
آموزش هنر ترکی 3190 یورو سالانه Art Teaching*
آموزش تدریس * ترکی 3190 یورو سالانه Classroom Teaching*
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی * 3190 یورو سالانه Computer Education and Instructional Technology
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی انگلیسی  3190 یورو سالانه Computer Education and Instructional Technology
آموزش زبان انگلیسی 3190 یورو سالانه English Language Teaching
تدریس جغرافیا 3190 یورو سالانه Geography Teaching*
آموزش تاریخ* 3190 یورو سالانه History Teaching*
آموزش ریاضیات برای مدارس ابتدایی * 3190 یورو سالانه Mathematics Teaching for Elementary Schools*
آموزش ریاضیات* 3190 یورو سالانه Mathematics Teaching*
آموزش موسیقی* 3190 یورو سالانه Music Teaching*
آموزش فلسفه* 3190 یورو سالانه Philosophy Teaching*
آموزش پیش دبستانی* 3190 یورو سالانه Pre-School Teaching
روانشناسی مشاوره وراهنمایی* 3190 یورو سالانه Psychological Councelling and Guidance*
روانشناسی مشاوره  انگلیسی 3190 یورو سالانه Psychological Councelling and Guidance
تاریخ آموزش دین و آموزش اخلاق * 3190 یورو سالانه  Religious History and Ethics Education Teaching*
آموزش علوم تجربی* 3190 یورو سالانه Science Teaching
آموزش  علوم تجربی  3190 یورو سالانه Science Teaching
آموزش علوم اجتماعی* 3190 یورو سالانه Social Sciences Teaching*
آموزش ویژه 3190 یورو سالانه  Special Education
آموزش معلولین ذهنی* 3190 یورو سالانه Teaching Program for the Mentally Disadvantaged*
آموزش طراحی تکنولوژی 3190 یورو سالانه Technology Design Teaching*
آموزش زبان و ادبیات ترکی* 3190  یورو سالانه Turkish Language Teaching*
دانشکده ارتباطات    
روزنامه نگاری 3190 یورو سالانه Journalism
کارتون و انیمیشن * 3190 یورو سالانه
Cartoons and Animation*
روابط عمومی و تبلیغات 3190 یورو سالانه
Public Relations and Advertising
فیلم سازی و صدا و سیما 3190 یورو سالانه
Film-Making and Broadcasting
طراحی و ارتباطات بصری  3190  یورو سالانه Visual Communication and Design*
رادیو، تلویزیون و سینما * 3190 یورو سالانه
Radio, Tv and Cinema*
دانشکده الهیات    FACULTY OF THEOLOGY
مطالعات الهیات * 3190 یورو سالانه
Theology Studies*
دانشکده هنرهای زیبای    
طراحی گرافیک * 3190 یورو سالانه
Graphic Design*
هنرهای تجسمی * 3190 یورو سالانه
Plastic Arts*
رشته های (فوق دیپلم)    
حسابداری ترکی  3190 یورو سالانه
Accounting and Taxation
حسابداری انگلیسی 3190 یورو سالانه
Accounting and Taxation
بیهوشی * 3190 یورو سالانه
Anasthesia*
انرژی های جایگزین و منابع فناوری * 3190 یورو سالانه
Alternative Energy and Sources Technology*
مترجمی زبان انگلیسی 3190 یورو سالانه
Applied English Translation
مرمت معماری * 3190 یورو سالانه
Architectural Restoration*
تکنسین شنوایی سنجی( انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Audiometry Technician
تکنسین شنوایی سنجی* 3190 یورو سالانه
Audiometry Technician
فن آوری خودرو ترکی 3190 یورو سالانه Automotive Technologies*
بانکداری و بیمه (ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Banking and Insurance
فناوری دستگاه بیولوژیک * 3190 یورو سالانه
Biomedical Device Technology*
تکنولوژی ساخت و ساز * 3190 یورو سالانه
Construction Technology
مراقبت از سالمندان* 3190 یورو سالانه
Elderly Care*
برنامه نویسی کامپیوتر(انگلیسی و ترکی) 3190 یورو سالانه
Computer Programming
فناوری و برنامه نویسی کامپیوتر* 3190 یورو سالانه
Computer Technology and Programming*
 نقشه کشی  ساختمان  * 3190 یورو سالانه
Construction and Technical Drawing Technologies*
هنرهای آشپزی * 3190 یورو سالانه
Culinary Arts*
تکنسین دیالیز(ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Dialysis Technician
فناوری الکتریکی و الکترونیکی ترکی 3190 یورو سالانه
Electrical and Electronic Technologies*
تکنسین اعصاب و فیزیولوژی 3190 یورو سالانه
Electro-neurophysiology Technician*
فن آوری الکترونیکی (ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Electronic Technologies

اورژانس و کمک های اولیه (ترکی و انگلیسی)*

3190 یورو سالانه
First And Emergency Assistance Technique
فیلمسازی 3190 یورو سالانه Filmmaking
تجارت خارجی ترکی 3190 یورو سالانه
Foreign Trade*
طراحی گرافیک ترکی 3190 یورو سالانه
Graphic Design*
آرایشگاه و مراقبت از زیبایی * 3190 یورو سالانه Hairdressing and Beauty Care*
تکنسین آزمایشگاه دامپزشکی ترکی 3190 یورو سالانه
Laboratorian and Veterinary Health Technician*
اسناد پزشکی و منشیگری  ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Medical Documentation and Secretarial
تکنولوژی تصویربرداری پزشکی (ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Medical Imaging Technology
تکنسین مامایی ترکی 3190 یورو سالانه
Midwifery Technician*
تکنسین دهان و دندان ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Mouth and Dental Support Personnel
بهداشت و ایمنی شغلی * 3190 یورو سالانه
Occuptional Health and Safety*
اتاق عمل ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Operating Room Practice*
بینایی سنجی ترکی 3190 یورو سالانه
Opticianry*
تکنسین ارتوپدی و  پروتز  * 3190 یورو سالانه
Orthopedic Prosthesis Orthosis Technician*
تکنسین آزمایشگاه و آسیب شناسی 3190 یورو سالانه
Pathology Laboratory Technician*
خدمات دارویی 3190 یورو سالانه
Pharmaceutical Services*
تکنیک های پرفیوژن 3190 یورو سالانه
Perfusion Techniques*
عکاسی و فیلم برداری 3190 یورو سالانه
Photography and cameraman*
تکنسین فیزیوتراپی 3190 یورو سالانه
Physiotherapy Technician*
فناوری رادیو تلویزیون 3190 یورو سالانه
Radio Television Technology*
تکنسین رادیو تراپی 3190 یورو سالانه
Radiotherapy Technician*
مدیریت گردشگری  3190 یورو سالانه
Tourism and Management
ارتباط تصویری 3190 یورو سالانه
Visual Communication*
دانشکده مدیریت گردشگری و هتل   SCHOOL FOR TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
مدیریت گردشگری و هتلداری انگلیسی  3190 یورو سالانه
Tourism and Hotel Management
مدیریت گردشگری و هتلداری ترکی 3190 یورو سالانه
Tourism and Hotel Management
آشپزی ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Gastronomy*
دانشکده تربیت بدنی و ورزش   SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
آموزش ورزش و تربیت بدنی * 3190 یورو سالانه
Physical Education and Sports Teaching*
تفریح و سرگرمی * 3190 یورو سالانه Recreation
مدیریت ورزشی * 3190 یورو سالانه
Sports Management*
آموزش فعالیتهای ورزشی 3190 یورو سالانه
Physical Education and Sports Teaching*
دانشکده هنرهای نمایشی    
بازیگری * 3190 یورو سالانه
Acting*
نوشتن نمایشنامه * 3190 یورو سالانه
Drama Writing*
     

* آموزش فقط به  زبان ترکی استانبولی

 به تمامی شهریه ها مبالغ زیر اضافه گردیده است.

شهریه سالانه  شامل 5٪ مالیات بر ارزش افزوده،

105 یورو  هزینه ثبت نام (پرداخت تنها یک بار)،که در هزینه های بالا اعمال نگردیده چون یکبار اخذ می گردد.

200  یورو سالانه هزینه فعالیت های اجتماعی و

 50 یورو بیمه بهداشت و درمان 

شهریه ها به صورت ترمی قابل پرداخت می باشد یعنی نصف مبالغ فوق هر ترم دریافت میگردد.

بغیر از ترم اول سایر ترم ها تمامی شهریه ها به صورت اقساطی  هر ترم چهار قسط  قابل پرداخت هست.


هزینه تحصیل مقطع کارشناسی ارشد 2022-2021

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه هر ترم 1030 یورو با اعمال 25% بورسیه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


PhD هزینه مقطع دکترا 

دانشکده تحصیلات تکمیلی :

دانشکده علوم پزشکی کاربردی ، دانشکده علوم بهداشتی ، دانشکده پرستاری دانشکده علوم ورزشی

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 2000 یورو

از ترم چهار تا هشت به ازای هر ترم 960 یورو

شهریه ترم نهم رایگان

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم به ازای هر ترم 835 یورو

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


هزینه تحصیلی مقطع دکترای پزشکی  Medicine Ph.D

   پزشکی  (PhD)

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 3200 یورو

شهریه از ترم چهار تا ترم هشت به ازای هر ترم  1400 یورو

ترم نهم بدون هزینه

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم 1350 یورو 

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


 هزینه رشته داروسازی   و دکترای دامپزشکی در مقطع دکترا  Veterinary Medicine  and Pharmacy Ph.D

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 3000 یورو 

شهریه از ترم چهار تا ترم هشت به ازای هر ترم  1400 یورو

ترم نهم بدون هزینه

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم 1250 یورو 

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


هزینه تخصص دندانپزشکی Dentistry

دندانپزشکی (تخصص)

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه هر ترم 3000 یورو  

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

 


دانشگاه گیرنه University of Kyrenia


رشته ها و هزینه های دانشگاه گیرنه

دانشکده و رشته

شهریه با بورس 50%

 

مطالعات دریایی  
مهندسی مدیریت حمل و نقل دریایی 3190
مهندسی دریایی 3190
مدیریت دریایی  
مدیریت دریایی 3190
حمل و نقل دریایی و لجستیک 3190
علوم دریایی  
مهندسی ماهیگیری 3190
علوم هوانوردی و فضا  
مدیریت حمل و نقل هوایی 3190
آموزش خلبانی حرفه ای(هزینه پرواز 35000یورو) 10000
 مهندسی حمل و نقل هوایی  3890
مدیریت تدارکات 3190
اقتصاد و علوم اداری  
بانکداری و امور مالی 3190
مدیریت کسب و کار 3190
روابط بین الملل 3190
مدیریت گردشگری و هتل  3190
مدیریت عمومی *  3190
مهندسی  
مهندسی کامپیوتر 3190
مهندسی برق و الکترونیک  3190
مهندسی عمران 3190
مهندسی مکانیک 3190
دانشکده آموزش  
روانشناسی و مشاوره* 3190
آموزش یادگیری ویژه* 3190
آموزش کامپیوتر* 3190
فناوری * 3190
آموزش زبان  ترکی* 3190
آموزش زبان انگلیسی * 3190
آموزش ریاضیات برای مدرسه ابتدایی * 3190
تدریس علوم اجتماعی  * 3190
حقوق  
حقوق* 3190
معماری  
معماری * 3190
طراحی داخلی * 3190
علوم بهداشت و درمان   
فیزیوتراپی و توانبخشی* 6130
پرستاری * 3190
پزشکی  
پزشکی *  13480 بدون بورس
مدرسه فنی و حرفه ای دریایی  
مدیریت حمل و نقل دریایی  3190
ماشین آلات کشتی 3190
مدیریت دریایی و عملیات 3190
دانشکده علوم فنی و حرفه ای بهداشت و درمان  
 تکنسین آزمایشگاه * 3190
بهداشت دهان و دندان * 3190
بیهوشی * 3190
اسناد پزشکی * 3190

تمامی شهریه ها به یورو می باشد.

* تحصیل به زبان ترکی استانبولی می باشد.

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com

تماس تلگرام، واتس آپ  :

دکتر سهیل ذبیحی

00905346190157

00905338382750