دانشکده های تحصیلات تکمیلی

دانشکده ها و رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی 

1- Graduate School of Educational Sciences

1. دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی

ردیف   رشته های دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی نام رشته به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دکترا Ph.D
1 آموزش هنر وصنایع دستی (هم ترکی - هم انگلیسی) Arts and Crafts Teaching -
2 آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی (ترکی - انگلیسی) Computer Education and Instructional Technology
3 تحصیلات  نمایشنامه  Creative Drama in Education -
4 مدیریت آموزشی، نظارت و برنامه ریزی و اقتصاد(ترکی - انگلیسی) Educational Administration, Supervision Planning and Economics
5 آموزش زبان انگلیسی *  English Language Teaching -
6 تدریس زبان انگلیسی English Language Education  
7 آموزش و مدیریت محیط زیست(ترکی - انگلیسی) Environmental Education and Management
8 روانشناسی مشاوره و راهنمایی(ترکی - انگلیسی) Guidance and Psychological Counselling
9 تاریخچه آموزش و پرورش * History Education*  
10 آموزش منابع انسانی( ترکی - انگلیسی) Human Resources Development in Education  
11 آموزش ریاضیات (ترکی - انگلیسی) Mathematics Education  
12 اندازه گیری و ارزیابی در آموزش و پرورش (ترکی - انگلیسی) Measurement and Evaluation in Education  
13 آموزش موسیقی (ترکی - انگلیسی) Music Education
14 تاریخ امپراطوری عثمانی Ottoman Palaeography and Archiving*  
15  آموزش پیش دبستانی Pre-School Teaching  
16 دبیری دبیرستان (ترکی - انگلیسی) Secondary Teacher Education  
17 دبیری (معلول ذهنی و استثنایی) ترکی- انگلیسی Special Education  
18 آموزش زبان ترکی Turkish Education *  
19 آموزش طراحی و هنرهای تجسمی Visual Arts and Design Education
  دانشکده باز و آموزش از راه دور      
20 بانکداری و امور مالی Banking and Finance
21 مدیریت بازرگانی Banking and Finance
22 اقتصاد Economics
23 روابط بین المللی International Relations
24 بازاریابی Marketing
25 علوم سیاسی Political Sciences  

 

2-دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کاربردی  Graduate School of Applied Sciences

 

ردیف دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کاربردی نام رشته به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دکترا Ph.D
1 معماری Architecture + بزبان ترکی
2 مهندسی پزشکی Biomedical Engineering + +
3 شیمی Chemistry +  
4 مهندسی عمران Civil Engineering + +
5 مهندسی کامپیوتر Computer Engineering + +
6 سیستم های اطلاعات کامپیوتر Computer Information Systems + +
7 مدیریت ساخت و ساز Construction Management +  
8 مهندسی برق و الکترونیک Electrical and Electronic Engineering + +
9 صنایع غذایی Food Engineering +  
10 طراحی داخلی Interior Design + +
11 سیستم های اطلاعاتی Information Systems Engineering +  
12 معماری منظر Landscape  Architecture + +
13 ریاضی Mathematics + +
14 مهندسی مکانیک Mechanical Engineering + +
15 مهندسی مکاترونیک Mechatronics Engineering +  
16 مهندسی نفت و گاز Petroleum and Natural Gas Engineering +  
17 مهندسی نرم افزار Software Engineering +  

 

هزینه تحصیل مقطع کارشناسی ارشد برای تمام دانشکده ها 2016-2017

 • اخذ پذیرش توسط ما
 • دانشجویان بین المللی به ازای هر درس  € 350 + 5 % مالیات  همراه با 25 % بورسیه تحصیلی
 • مبلغ € 200  برای فعالیتهای اجتماعی 
 • € 50 برای بیمه وخدمات درمانی سالانه
 • هزینه هر ترم  € 450 + 5% مالیات می باشد.
 • هزینه پایان نامه  € 900 + 5% مالیات 
 • درصورتی که دانشجو در موعد مقرر نتواند از پایان نامه خود دفاع کند باید € 450 + 5% مالیات هر ترم پرداخت کند.
 •  افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.
 • مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

 

 


PhD هزینه مقطع دکترا 

دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کاربردی

 

 • اخذ پذیرش توسط ما
 • دانشجویان بین المللی به ازای هر درس  € 800 + 5 % مالیات  
 • مبلغ € 200  برای فعالیتهای اجتماعی 
 • € 50 برای بیمه وخدمات درمانی سالانه
 • هزینه هر ترم  € 1600 + 5% مالیات می باشد.
 • هزینه پایان نامه  €1600 + 5% مالیات می باشد.
 •  افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.
 • مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

دانشکده علوم جنایی (تحصیل به زبان ترکی)

ردیف نام رشته  نام رشته به زبان انگلیسی مقطع تحصیلی
1 شیمی جرم شناسی و سم شناسی Criminal Chemistry and Toxicology* کارشناسی ارشد
2 روانشناسی جرم شناسی Criminal Psychology* کارشناسی ارشد

 


 


3.دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی

 

 

Graduate Institute of Health Sciences

 کارشناسی ارشد  Master’s Programs

 دکترا       Phd Programs

ردیف   دانشکده دندانپزشکی                                                                                                                                                    Faculty of Dentistry
1 Oral & Maxillofacial Surgery

2 Dento Maxillofacial Radiology

3 Endodontics

4 Orthodontics

5 Pedodontics

6 Periodontology

7 Prosthodontics

8 Restorative Dentistry

   دانشکده داروسازی                                                                                                                                                         Faculty of Pharmacy
1 Biochemistry

2 Pharmacognosy

3 Pharmacology

4 Pharmaceutical Botany

5 Phytotherapy

6 Analytical Chemistry

7 Pharmaceutical Chemistry

8 Pharmaceutical Technology

9 Toxicology

10 Clinical Pharmacy

   دانشکده پزشکی                                                                                                                                                                 Faculty of Medicine
1 Anatomy

2 Physiology

3 Medical Biochemistry

4 Pharmacology

5 Histology & Embriology

6 Immunology & Allergy

7 Medical Microbiology and Clinical Microbiology

8 Medical Biology and Genetics

9 Biostatistics

ردیف   دانشکده علوم بهداشت                                                                                                                                        Faculty of Health Sciences
1 Nutrition and Dietetics

2 Physical Therapy and Rehabilitation

3 Food and Nutrition Sciences

4 Medical Nutrition Therapy

5 Nursing

6 Job Safety and Security

ردیف   دانشکده  دامپزشکی                                                                                                                                   Faculty of Veterinary Medicine
1 Food Hygiene and Technology

2 Animal Nutrition and Nutritional Diseases

3 Microbiology


برنامه های دکترا Ph.D

دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی

 

     پزشکی  (PhD)

 • اخذ پذیرش توسط ما
 • دانشجویان بین المللی   € 1350 + 5% مالیات 
 • هر ترم 2 درس ارایه میگردد.
 • هزینه پایان نامه   € 2700 + 5% مالیات می باشد.
 • مبلغ € 200  برای فعالیتهای اجتماعی 
 • € 50 برای بیمه وخدمات درمانی سالانه
 •  افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.
 • مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

هزینه مقطع دکترا داروسازیPh.D و دامپزشکی 

 • اخذ پذیرش توسط ما
 • دانشجویان بین المللی مبلغ   € 1350 + 5% مالیات 
 • هر ترم 2 درس ارایه میگردد.
 • هزینه پایان نامه   € 2500 + 5% مالیات می باشد.
 • مبلغ € 200  برای فعالیتهای اجتماعی 
 • € 50 برای بیمه وخدمات درمانی سالانه
 •  افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.
 • مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

پزشکی (تخصص)
 • اخذ پذیرش توسط ما
 • دانشجویان بین المللی مبلغ   € 12600 سالانه  + 5% مالیات 
 • مبلغ € 200  برای فعالیتهای اجتماعی 
 • € 50 برای بیمه وخدمات درمانی سالانه
 •  افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.
 • مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

       دندانپزشکی 

 • اخذ پذیرش توسط ما
 • دانشجویان بین المللی مبلغ   € 6000 سالانه  + 5% مالیات 
 • مبلغ € 200  برای فعالیتهای اجتماعی 
 • € 50 برای بیمه وخدمات درمانی سالانه
 •  افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.
 • مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.

 

 


4.دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی

رشته های ستاره داربه زبان ترکی استانبولی میباشد.

ردیف  رشته ها و گرایش کارشناسی ارشد مقطع دکتراPh.D
1 بانکداری و امور مالی + +
2 مدیریت کسب و کار + +
3 حقوق دریانوردی* + -
4 حقوق بین المللی + -
5 روانشناسی بالینی + +
6 دراماتورژی * + +
7 اقتصاد + +
8 زبان وادبیات انگلیسی + -
9 روابط اتحادیه اروپا + -
10 هنرو طراحی * + +
11 هنرهای زیبا و طراحی + +
12 مدیریت منابع انسانی* + -
13 مدیریت نوآوری و دانش + +
14 مدیریت کسب و کار + +
15 روابط بین الملل + +
16 بازاریابی + -
17 مطالعات رسانه و ارتباطات * + +
18 حقوق خصوصی * + +
19 حقوق عمومی * + +
20 تئاتر * + +
21 مدیریت گردشگری و هتل  + +
22 زبان ترکی و ادبیات * + +
23 روانشناسی عمومی + -
24 روان شناسی کاربردی + -

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com