دانشکده حقوق

به دانشکده حقوق دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

حقوق ترکیه  LLB (آموزش زبان ترکی است)

حقوق بین الملل LLB (آموزش زبان انگلیسی است)

برای رشته های​ دانشکده های تحصیلات تکمیلی کلیک کنید.

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com