محل اقامت و خوابگاه

هزینه زندگی و مخارج

هزینه غذا و رفت و آمد و الکتریسیته و اینترنت و موارد روزمره برای یک نفر در لفکوشایا همان نیکوزیا به طور متوسط بین 300 تا 500 دلار در ماه است. که به نحوه زندگی دانشجو بستگی دارد.

هزینه مسکن و خوابگاه

هزینه مسکن در لفکوشا یا همان نیکوزیا برای دانشجویان متفاوت است. بطور کلی دو انتخاب برای مسکن دانشجوئی وجود دارد. اسکان در خوابگاه های دانشگاه یا خوابگاههای خصوصی و اجاره مسکن درلفکوشا

خوابگاههای دانشگاه

خوابگاههای بسیار مجهز و شیک دانشگاه خاور نزدیک، پذیرای کلیه دانشجویان دانشگاه است. هزینه استفاده از اتاق دو نفری در طول یک سال تحصیلی بصورت متوسط بین 2800 تا 3500 دلار که در مجتمع نزدیک دانشگاه یا در داخل مجموعه دانشگاهی برای هر نفر می باشد بطور کلی هزینه مسکن برای دانشجو در قبرس در داخل خوابگاههای دانشگاه یا خارج آن بصورت میانگین برای یک نفر بین 1200 دلار تا 4000 دلار در هر ترم تحصیلی می باشد که بستگی به ویژگیها و امکانات خوابگاه و نحوه اسکان انفرادی یا گروهی دارد.

قیمت مسکن

قیمت اجاره مسکن در خارج دانشگاه بستگی به مساحت و تسهیلات مسکن دارد و می تواند چیزی بین 300 تا 600 دلار در هر ماه باشد.


هزینه های  سالانه ( یکسال آکادمیک بدون تابستان) خوابگاه سال تحصیلی 2024-2023 (یورو)


توجه: این خوابگاهها داخل محوطه دانشگاه می باشند و دسترسی به دانشکده ها به راحتی بدون نیاز به ماشین هست


هزینه خوابگاهها امکان پرداخت به صورت قسطی چهار تا هشت قسط هم وجود دارد که مبالغی هم به مبالغ زیر اضافه خواهد شد


امکان تهیه خوابگاه به صورت تک ترم هم وجود دارد که در اینصورت مبالغ زیر نصف خواهد شد


وضعیت

هزینه سالانه

پیش پرداخت

1- Girls DORM

تک نفره

5.635

264

دو نفره

3.143

264

دو نفره استاندارد

2.312

264

چهار نفره استاندارد

1.482

264

Internet + Central Heating + Cooling Fridge + TV

 

 

 

 

 

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

4-5-6-7-8-9-10-15 DORMS GIRLS-BOYS

دو نفره

2.873

264

چهار نفره

1.482

264

Internet + Central Heating + Fridge + Teleph + In 2 Persons Room TV + Internet + Electricity + Water

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

12.DORM BOYS,14.DORM GIRLS

تک نفره

5.747

264

دو نفره

3.233

264

Internet + Central Heating + Fridge + Teleph + TV + WC + Shower + Internet + Electricity + Water

16.DORM GIRLS & BOYS

وضعیت

هزینه سالانه

پیش پرداخت

تک نفره

5.927

264

دو نفره

3,502

264

اتاق 2+2 سوئیت

2,784

264

Internet + Central Heating + Fridge + Teleph + TV + WC + Shower + Internet + Electricity + Water

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

RESIDANCE 1

تک نفره

9,747

264

دو نفره اتاق سوئیت

7,347

264

Internet + Central Heating + A.C. + Fridge + TV + WC + Shower + Internet + Electricity + Water

وضعیت

شهریه سالانه نقدی

پیش پرداخت

1+1 (15-16-17-18 BLOCK)

تک نفره

8,171

616

دو نفره

4,849

616

1 Bedroom + Living Room + Kitchen + Toilet + Shower + A.C + TV + internet

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

2+1 (19-20 BLOCK)

تک نفره

8,890

616

دو نفره

5,298

616

چهار نفره

3,143

616

2 Bedrooms + Living Room + Kitchen + Toilet + Shower +  A.C + TV + Internet 

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

STUDIO TYPE DORMS ( 24 BLOCK)

تک نفره

6,443

616

1 Bedroom + Living Room + Kitchen Together Toilet + Shower + A.C + TV + Internet 

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

(3+1) (10-11-12-13-14.BLOCK)

تک نفره

4,198

616

دو نفره

3,053

616

3 Bedrooms + Living Room + Kitchen Together Toilet + Shower + A.C + TV + Internet 

وضعیت

هزینه سالانه نقدی

پیش پرداخت

29. 30. BLOCK

Studio

7,087 EURO

616 

1+1 (تک نفر)

8,989 EURO

616

1+1 (دو نفری)

5,334 EURO

616

2+1 (تک نفر)

9,779 EURO

616

2+1 (دو نفر)

5,828 EURO

616

2+1 (چهار نفر)

3,457 EURO

616

 

 

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com