دانشکده هنرهای زیبا و طراحی

به دانشکده هنرهای زیباو طراحی دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

دانشکده  طراحی گرافیک
دانشکده هنرهای پلاستیک