دانشکده آموزش و پرورش

به دانشکده آموزش دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.


دانشکده های آموزشی در مقطع کارشناسی

 1. دانشکده زبان ترکی  وتدریس زبان و ادبیات ترکی
 2. دانشکده آموزش زبان ترکی
 3. دانشکده  آموزش  کامپیوتر وفن آوری های  کامپیوتر
 4. دانشکده آموزش ریاضی  برای مدارس ابتدایی
 5. دانشکده آموزش ریاضی  برای مدارس متوسطه
 6. دانشکده آموزش زبان انگلیسی 
 7. دانشکده آموزش پیش دبستانی
 8. دانشکده روانشناسی مشاوره و راهنمایی
 9. دانشکده آموزش در کلاس درس
 10. دانشکده تدریس تاریخ
 11. دانشکده آموزش جغرافیا
 12. دانشکده  آموزش علوم تجربی
 13. دانشکده علوم اجتماعی
 14. دانشکده آموزش  معلولین ذهنی 
 15. دانشکده آموزش نخبگان با استعداد
 16. دانشکده آموزش هنر
 17. دانشکده آموزش  موسیقی
 18. دانشکده آموزش بزرگسالان 
 19. دانشکده آموزش طراحی فناوری

دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی

 

برای رشته های​ تحصیلات تکمیلی کلیک کنید.

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 1. بانکداری و امور مالی کارشناسی ارشد و PhD 
 2. مدیریت کسب و کار کارشناسی ارشد و PhD 
 3. حقوق دریانوردی* کارشناسی ارشد
 4. حقوق بین المللی کارشناسی ارشد
 5. روانشناسی بالینی  کارشناسی ارشد و PhD 
 6. دراماتورژی * کارشناسی ارشد و PhD 
 7. اقتصاد - کارشناسی ارشد و PhD 
 8. زبان و ادبیات انگلیسی -کارشناسی ارشد
 9. روابط اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
 10. هنر و طراحی* کارشناسی ارشد و PhD 
 11. هنرهای زیبا و طراحی کارشناسی ارشد و PhD 
 12. مدیریت منابع انسانی* کارشناسی ارشد
 13. نوآوری و مدیریت دانش کارشناسی ارشد و PhD 
 14. مدیریت کسب و کار- کارشناسی ارشد و PhD 
 15. روابط بین الملل کارشناسی ارشد و PhD 
 16. بازار یابی کارشناسی  ارشد
 17. مطالعات رسانه و ارتباطات * کارشناسی ارشد و PhD 
 18. حقوق خصوصی * کارشناسی ارشد و PhD 
 19. حقوق عمومی*کارشناسی ارشد و PhD 
 20. تئاتر * کارشناسی ارشد و PhD 
 21. مدیریت گردشگری و هتل کارشناسی  ارشد و PhD 
 22. ادبیات زبان ترکی  * کارشناسی ارشد و PhD 
 23. روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
 24. روان شناسی کاربردی کارشناسی ارشد

* رشته های ستاره دار به زبان ترکی می باشد.


آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com