دانشکده هنر و علوم

به دانشکده هنر و علوم دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

دانشکده هنر و علوم دانشگاه در همان سالی که دانشگاه تاسیس شد شروع به فعالیت کرده و در ابتدا با گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی آغاز شد. به تدریج بخش های جدیدی به آن اضافه گردید.در سال 1994 دانشکده زبان وادبیات ترکی استانبولی و پس از آن دانشکده روانشناسی اضافه گردید.در سال 2005-2006 دانشکده گروه ریاضی دایر گردید.و در سال 2009 -2010 دانشکده مترجمی و تفسیرنیز باز شد و در حال حاضر دارای پنج دانشکده می باشد.

هیات علمی دانشگاه به صورت مداوم با اعضای جدید و افراد واجد شرایط علمی بالا تقویت شده است.

در حال حاضر دانشگاه در هر سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی آماده ارایه خدمات علمی می باشد.

گروههای دانشکده هنر و علوم

 1. گروه زبان و ادبیات انگلیسی
 2. گروه جغرافیا
 3. گروه ریاضی
 4. گروه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک
 5. گروه ترجمه و تفسیر
 6. گروه  زبان ترکی و ادبیات  زبان 
 7. گروه روانشناسی

دانشکده تحصیلات تکمیلی هنر و علوم

برای رشته های​ تحصیلات تکمیلی کلیک کنید.

 

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 1. بانکداری و امور مالی کارشناسی ارشد و PhD 
 2. مدیریت کسب و کار کارشناسی ارشد و PhD 
 3. حقوق دریانوردی* کارشناسی ارشد
 4. حقوق بین المللی کارشناسی ارشد
 5. روانشناسی بالینی  کارشناسی ارشد و PhD 
 6. دراماتورژی * کارشناسی ارشد و PhD 
 7. اقتصاد - کارشناسی ارشد و PhD 
 8. زبان و ادبیات انگلیسی -کارشناسی ارشد
 9. روابط اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
 10. هنر و طراحی* کارشناسی ارشد و PhD 
 11. هنرهای زیبا و طراحی کارشناسی ارشد و PhD 
 12. مدیریت منابع انسانی* کارشناسی ارشد
 13. نوآوری و مدیریت دانش کارشناسی ارشد و PhD 
 14. مدیریت کسب و کار- کارشناسی ارشد و PhD 
 15. روابط بین الملل کارشناسی ارشد و PhD 
 16. بازار یابی کارشناسی  ارشد
 17. مطالعات رسانه و ارتباطات * کارشناسی ارشد و PhD 
 18. حقوق خصوصی * کارشناسی ارشد و PhD 
 19. حقوق عمومی*کارشناسی ارشد و PhD 
 20. تئاتر * کارشناسی ارشد و PhD 
 21. مدیریت گردشگری و هتل کارشناسی  ارشد و PhD 
 22. ادبیات زبان ترکی  * کارشناسی ارشد و PhD 
 23. روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
 24. روان شناسی کاربردی کارشناسی ارشد

* رشته های ستاره دار به زبان ترکی می باشد.

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com