آزمون یوس مرکزی لغو شد.

آزمون یوس مرکزی لغو شد.

1400/10/04
نوشته شده توسط : مدیر

آزمون یوس مرکزی لغو شد.


مصوبه مورخ 23/06/2021 شورای عمومی آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو از خارج از کشور اصلاح شد.
 

آزمون یوس مرکزی لغو شد.
مصوبه مورخ 23/06/2021 شورای عمومی آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو از خارج از کشور اصلاح شد.
در چارچوب این تصمیم جدید؛
1. تصمیم قبلی مبنی بر برگزاری آزمون مرکزی پذیرش دانشجوی خارجی (MYÖS) باطل شد. به جای این، تصمیم گرفته شد که “آزمون پذیرش دانشجوی خارجی ترکیه (TR-YÖS)” برگزار شود.
اولین آزمون پذیرش دانشجوی خارجی ترکیه (TR-YÖS) که توسط ÖSYM برگزار خواهد شد، در ژانویه 2023 برگزار می‌شود.
استفاده از نتایج TR-YÖS در پذیرش دانشجویان خارج از کشور توسط شورای آموزش عالی به مؤسسات آموزش عالی توصیه می شود. آزمون مذکور به زبان های «ترکی، آلمانی، عربی، فرانسوی، انگلیسی، روسی» برگزار خواهد شد.
2- داوطلبانی که از سال تحصیلی 2023-2022 در موسسات آموزش متوسطه در ترکیه ثبت نام می کند. کسانی که تابعیت/دارندگان کارت آبی، شهروندان KKTC و اتباع خارجی خود را انصراف داده اند (به استثنای کسانی که در مدارس سفارت و موسسات آموزش خصوصی بین المللی در سیستم MOBIS هستند) فقط می توانند با آزمون مؤسسات آموزش عالی (YKS) وارد مؤسسات آموزش عالی شوند.